תערוכות

תערוכת Pkasto Ispack 2012 

תערוכת טכנולוגיה 2014